Staten Island

Honey Turkey, Black Forest, Chedder, lettuce, tomato and Honey Mustard